herb

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Івано-Франківської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


від 27.09.2016р.  № 31-к

м.Калуш

 

Про початок перевірки, передбаченої

Законом України "Про очищення влади"

 

             Відповідно до Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами  третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та керуючись ст.55 Закону України "Про місцеве самоврядування України":

  1. Провести перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і

четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (надалі – перевірка), щодо посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Калуської районної ради, визначивши 08 вересня 2016р днем початку проведення перевірки.

    2. Визначити заступника голови районної ради В. Гільтайчука, відділ з питань правового та інформаційного забезпечення  виконавчого апарату районної ради  відповідальними за проведення перевірки щодо вищезазначених осіб.

    3.Відділу з питань правового та інформаційного забезпечення  виконавчого апарату районної ради  забезпечити:

    3.1. Ознайомлення посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі тих, які відсутні на роботі (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебувають у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку тощо) з цим розпорядженням.

3.2.Отримання заяв від осіб, які підлягають перевірці, про не застосування чи застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог закону.

3.3. У 3-денний термін після одержання заяви від особи, яка проходить перевірку, забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті інформації про початок проходження перевірки, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

3.4. Підготовку для подання голові районної районної ради довідок про результати перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади та долучення до матеріалів особових справ працівників районної ради.

3.5. Оприлюднення  цього  розпорядження на офіційному веб-сайті районної ради у день його прийняття.

4 Посадовим особам стосовно яких здійснюється перевірка, у 10-денний термін з дати початку перевірки подати до відділу з питань правового та інформаційного забезпечення  районної ради власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" та про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 або 2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

5. Попередити осіб, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 4 цього розпорядження, або повідомлення у заяві про застосування до них заборони, визначеної частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, є підставою для звільнення із займаної посади.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної ради                                      Михайло Срібняк

 

С. Твардовський

 

                                Додаток 1

до розпорядження голови  районної ради

від 27 вересня 2016р. №31-к

 

Голові Калуської районної ради

Срібняку Михайлу Михайловичу

_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,_________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

       Надаю згоду на:

       проходження перевірки;

       оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015рік;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки         паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

____ ___________ 20__ р.                                                                                           __________      
                                                                      
                                                             (підпис)

__________

(заява пишеться власноручно)

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                С.Твардовський

 

 


                               Додаток 2

до розпорядження голови  районної ради

від 27 вересня 2016р. №31-к

 

Голові Калуської районної ради

Срібняку Михайлу Михайловичу

______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Я, ___________________________________________________________________________________,

                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

                    (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

____________________________________________________________________________________

                 (зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

____ ____________ 20__ р.                                                            ____________

                                                             (підпис)

__________

(заява пишеться власноручно)

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                     С.Твардовський